Vorming Jongleiding

Na de leeftijdsgroep '+16', kunnen de leden ervoor kiezen door te gaan naar de ‘Jongleiding’. In dit jongleidingsjaar krijgen ze alle praktische tips & tricks om een volwaardig leider te worden in KSA-Tielt. Daarna vertrekken ze op een lange reis in het leiderschap van KSA-Tielt.

De eerste helft van het werkjaar bestaat uit sessies omtrent het reilen en zeilen binnen KSA. Na de winterstop verwachten we dat ze enkele maanden ‘stage’ lopen bij de 3 jongste leeftijdsbannen. Tijdens de paasvakantie volgen ze de Paascursus van KSA-NZG (of ze volgen die al in hun +16-jaar). (We verwachten een animator-attest van al onze leiders, dit is de ideale kans om één te bemachtigen.)

Dé kers op de taart wordt uiteraard hun eerste zomerkamp.

Van Jongleiding verwachten we dat ze al actief meewerken achter de schermen van KSA. Ze worden uitgenodigd op elke bondstaf én we zien ze graag bij de opbouw van evenementen. 

1.      Programma

Sessie-inhouden: Structuur in KSA

 • Structuur in KSA (KSA Nationaal, Gouw en gewesten, Jeugdraad/Jeugddienst, Structuur in eigen bond, werkjaar,...)
 • EHBO
 • Tochttechnieken/Veilig op stap!
 • Observatie van verschillende leeftijdsgroepen
 • Verzekering, werking secretariaat,...
 • Verhalend kader rond een spel verzorgen
 • Leeftijdsgericht werken
 • Hoe maak je een goede spelvoorbereiding?
 • Vergadertechnieken
 • Hoe pak je een huisbezoek aan?
 • Sociale Media
 • Sensibiliseren over Seks, Drugs & Alcohol
 • Hoe omgaan met Pesten & Anders zijn?
 • Hoe organiseer je een evenement?
 • ...

Animator-cursus:

Als aanvulling op onze eigen cursussen is voor onze leiding een erkend animator-attest een must! Dit attest in het jeugdwerk is erkend door de Vlaamse overheid en zorgt ervoor dat je bij verschillende jeugdorganisaties (speelpleinwerking, vakantiewerkingen, jeugdbewegingen…) ‘aan de slag’ kan als animator. Bovendien staat het later ook mooi op je CV.

KSA Noordzeegouw (koepel voor West-Vlaanderen) organiseert jaarlijks in de eerste week van de paasvakantie de Paascursus in Heuvelland, waarmee dit attest kan behaald worden. Samen met enkele honderden jonge leiders, jongleiding, 16+... volgt men er gedurende één week tal van cursussen en sessies: spelvoorbereiding, EHBO, tochttechnieken, verhalen voorlezen, omgaan met ‘anders zijn’, straffen en belonen, historiek, verzekeringen, inleving… Dit gaat uiteraard samen met de nodige ontspannende activiteiten, véél plezier en leute. Niet alleen een interessante, maar ook onvergetelijke week, waar je KSA’ers uit gans West-Vlaanderen leert kennen en waar iedereen later met de glimlach aan terugdenkt.

De cursussen zijn opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. We vragen de jongleiding te kiezen uit de cursus Kabouter (1e-2elj), Pagadder (3e-4elj) of Jongknaap (5e-6elj). De basis van elke cursus is steeds hetzelfde, maar de uitwerking gebeurt bij bepaalde sessies wat meer leeftijdsgericht.  Zo kan je een cursus kiezen, naargelang de leeftijd waar je later leiding wenst aan te geven. Als leiding kan men terugkeren om een aanvullende cursus Knapen (1e-2e middelbaar), Jonghernieuwers (3e-4e middelbaar) of Hoofdanimator te volgen.

Wie via een andere cursus zijn animatorattest wenst te bekomen, kan dit uiteraard ook. (Vb: KAZOU (CM) Basiscursus, free-time, VDS, Spring-eruit…)

Uiteraard raden wij de Paascursus aan, gezien deze ook véél over de regionale en nationale werking van KSA gaat.

Jongleidingsweekend

De jongleiding trekt voor het laatst samen op weekend met hun leiding. Ze bereiden er in groepjes van twee of drie activiteiten voor, voor hun mede-jongleiding. Zo leren ze reeds zelf een activiteit voorbereiden en tegelijk een weekend deels organiseren.

Stage

Na de winterstop vat de jongleiding hun stage aan bij verschillende bannen (kabouters, pagadders en jongknapen). Op het einde van het semester heeft iedere jongleid(st)er zo bij elke leeftijdsgroep enkele weken meegedraaid. Op deze manier kunnen ze aanvoelen welke leeftijd voor hen geschikt is. Op het einde van het schooljaar kunnen ze een top-drie invullen, waarna hun leiding een verdeling maakt welke jongleider meegaat met welke ban op heemkamp. Het kamp geldt als hun officiële stage om het animatorattest te bekomen.

2.   Evaluatie

Door het jaar heen worden de jongleid(st)ers begeleid en geëvalueerd door de jongleiding-leiding. De evaluatie gebeurt meestal mondeling, waarbij tips  kunnen gegeven worden om de jongleid(st)er in de juiste richting te sturen. De evaluatie wordt opgemaakt uit evaluatieformulieren die de banleiding over een stage opmaakte, de evaluatie van de paascursus en de eigen indrukken van de jongleiding-leiding. Tijdens een kamp wordt twee- tot driemaal een evaluatiemoment gehouden door de leiding van de betreffende ban.

Op volgende zaken wordt onder meer gelet bij een evaluatie/stage:

 • Aanwezigheid
 • Inzet tijdens voorbereiding
 • Inzet tijdens activiteiten
 • Communicatie met leiding (laten weten als hij/zij niet kan komen, durven het woord nemen...)
 • Omgang met gasten (taalgebruik, empathie, inleven in leefwereld van gastjes, durven streng zijn, verantwoordelijkheid nemen, durven straffen...)
 • Creativiteit
 • Verhalend kader (inleven in rol, verkleden, een rol volhouden...)
 • Enthousiasme/Motivatie
 • KSA-Spirit?
 • ...