Rolverdeling

Bondsleiding

bondsleiding@ksatielt.be

De bondsleiding (2 tot 4 personen) leiden alles in goede banen en zijn de ‘eindverantwoordelijke’ van KSA-Tielt. Zij zijn de eerste persoon waarbij je terecht kan voor allerhande problemen. Ze zijn het aanspreekpunt voor ouders, buurtbewoners, organisatoren, stadsbestuur, jeugddienst, koepelorganisaties KSA Noordzeegouw en KSA Nationaal enz. Ze leiden de dagelijkse werking met de verschillende leeftijdsgroepen en hun leiding in de juiste richting en organiseren de kampen. Ze brengen de leiding samen in overleg tijdens de tweemaandelijkse bondstaf en toetsen af bij de banleiding tijdens de banstaf. Samen met het secretariaat vormen ze het bondsteam. Ze zijn ook lid van de algemene vergadering van de Jeugdraad Tielt, of stellen hiervoor een plaatsvervanger aan.

Nieuwe bondsleiding wordt in overleg aangesteld door de voorgaande bondsteam(s).

Mouwschildje: de driepikkel

Een netwerk uitbouwen en samen houden, leid(st)ers, ouders en de omgeving. De start van een mooie sjorconstructie, een stevige basis voor KSA.

Secretariaat

secretariaat@ksatielt.be

De secretarissen houden de administratieve en financiële kant van de vereniging in het oog. Ze bewaren overzicht op de ledenlijsten, brengen alle verschillende verzekeringen in orde, controleren de inkomende betalingen en betalen de facturen. Op het einde van het werkjaar maken ze de subsidiedossiers voor stad Tielt.

Banleiding

ban@ksatielt.be (bv. jongknapenjongens@ksatielt.be)

De verantwoordelijke leider van een bepaalde leeftijdsgroep is één jaar lang de contactpersoon voor de ouders van de leden uit deze groep. Ze leiden de groep en hun medeleiding in goede banen. Ze vullen de ledenlijsten aan en organiseren het weekend.  Alle banleiding komt samen met het bondsteam in vaste vergaderingen die banstaf heet.

Banleiding wordt aangeduid door de bondsleiding in het begin van het werkjaar.

Werkgroepverantwoordelijke

Alle overkoepelende activiteiten of evenementen van KSA-Tielt worden voorbereid in een werkgroep. De verantwoordelijke zorgt voor het overzicht van de werkgroep en brengt verslag uit aan het bondsteam. 

In een werkgroep wordt een bepaalde activiteit of evenement voorbereid. Iedere leider kiest jaarlijks twee werkgroepen waar hij deel van uitmaakt. Er bestaan ook ‘jaar-door’ taken die door bepaalde leiding wordt opgenomen. 

Werkgroepen Jaar-door-taken
 • Startdag
 • Spaghetti-en streekbieravond
 • Kerstmarkt
 • Fuif
 • Promotie fuif
 • Slotactiviteit/ouderactiviteit
 • Financiële actie
 • ...
 • Materiaalmeester
 • Barman leiderslokaal
 • Scriptor babbeluut (ledentijdschrift)
 • Verkleedkot
 • Verantwoordelijke buitenmateriaal (schuur)
 • Verhuur
 • ...