Geschiedenis

Op 7 juni 1928 kreeg priester en Oostendenaar Karel Dubois de opdracht van het bisdom om een Katholieke Actie voor Studenten op te richten. Hij wou graag jongeren oproepen tot weerbaarheid voor de golfslag van de zee…

Niet zo lang daarna kwam Dubois in hoogsteigen persoon naar Tielt afgezakt met als doel een collegebond op te richten. KSA Tielt was geboren, maar was toen nog gekoppeld aan het Sint-Jozefscollege. Later werd KSA ‘ontkoppeld’ van het college en kreeg het oorspronkelijk eerst de naam KSA Watewy. Die naam werd later gewoon veranderd in KSA-Tielt. Ondertussen was er in Tielt ook een meisjesafdeling opgericht. Tijdens de tweede wereldoorlog werden de activiteiten gestaakt maar werd er wel 'ondergronds' verder actie gevoerd. Na de oorlog hernam het verenigingsleven. KSA werd in 1954 ontkoppeld van het Sint-Jozefscollege en ook de ideologische achtergrond verdween meer en meer. Het spelelement nam de overhand en de jeugdbeweging zoals we ze nu kennen kreeg stilaan vorm. KSA-Tielt vestigde zich achtereenvolgens in het Vijverhof, kreeg daarna nieuwe 'snelbouwlokalen' in de Ontvangerstaat, vond daarna tijdelijk onderkomen in de voormalige BLO-school in de Peperstraat en sedert 2020 bevindt KSA-Tielt zich in De Kommel.

Met meer dan 350 leden is KSA Tielt meer dan ooit dé bruisende jeugdbeweging voor iedereen geworden in en rond Tielt! Elke week staan meer dan 40 leid(st)ers paraat met knotsgekke spelletjes en activiteiten. De weekends, kampen en evenementen vormen de kers op de taart.

95 Jaar KSA-Tielt, dat is een verleden vol toekomst!

Meer info:

- Kan je hier lezen

- Boek '300 jaar Sint-Jozefscollege te Tielt'

- werkgroep Altijd Jarig KSA Noordzeegouw

Heb je zelf waardevolle informatie voor ons archief? Foto's, kampboeken, verslagen...? Neem contact op met onze archiefwerkgroep via archief@ksatielt.be!