Over ons

KSA-Tielt bestaat uit KSA-Tielt jongens (groepsnummer 6059) en KSA-Tielt meisjes (groepsnummer 6025). De twee feitelijke verenigingen maakten zich door de jaren heen samen kenbaar onder de noemer KSA-Tielt. Dit heeft een grotere naambekendheid tot gevolg, toch blijven we in principe een gescheiden jeugdbeweging (op administratief vlak).

KSA-Tielt jongens en meisjes maken deel uit van de provinciale koepelvereniging KSA-Noordzeegouw vzw, die in totaal 65 bonden telt. KSA Noordzeegouw is op zijn beurt lid van de nationale beweging KSJ-KSA-VKSJ Nationaal die in 2015 omgedoopt werd tot KSA Nationaal.

De verenigingen hebben als uiteindelijke doel het stimuleren van vorming en opvoeding van kinderen en jongeren via sport-, spel- en ontspanningsactiviteiten. Via wekelijkse activiteiten, weekends en kampen proberen we de leden te motiveren, engageren en interesseren voor onze beweging en de bijhorende maatschappelijke, sociale, culturele, godsdienstige en lichamelijke aspecten. Er wordt gestreefd naar een beweging waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en iedereen met zijn eigen kwaliteiten en capaciteiten kan bijdragen tot een unieke jeugdbeweging voor iedereen. Ook de omgeving, ouders en oud-leiding proberen we te betrekken bij onze werking via enkele jaarlijkse activiteiten voor het grote publiek.

KSA-Tielt heeft een visie! In een vereniging met allemaal vrij jonge leden en verantwoordelijken is het soms moeilijk om tradities en visies in stand te houden. Dit document moet ons daarbij helpen. Veel van wat in deze visie staat, is vanzelfsprekend, maar toch is het een referentiepunt waar we altijd naar kunnen teruggrijpen. Dit maakt ook iedereen bewuster van zichzelf en zijn bijdrage aan het grotere geheel wanneer hij/zij handelingen stelt in functie van KSA. Het zorgt er ook voor dat anderen (nieuwe leden, ouders…) ons beter begrijpen en we zo een transparante en betrouwbare beweging blijven!

U kan de volledige visie hier bekijken.

KSA-Tielt leeft!