Visie KSA-Tielt

KSA-Tielt heeft een visie! In een vereniging met allemaal vrij jonge leden en verantwoordelijken is het soms moeilijk om tradities en visies in stand te houden. Dit document moet ons daarbij helpen. Veel van wat in deze visie staat, is vanzelfsprekend, maar toch is het een referentiepunt waar we altijd naar kunnen teruggrijpen. Dit maakt ook iedereen bewuster van zichzelf en zijn bijdrage aan het grotere geheel wanneer hij/zij handelingen stelt in functie van KSA. Het zorgt er ook voor dat anderen (nieuwe leden, ouders…) ons beter begrijpen en we zo een transparante en betrouwbare beweging blijven!

U kan de volledige visie hier bekijken.