Activiteiten

Wekelijkse activiteit

Het eerste semester met wekelijkse activiteiten start op de 3ezaterdag van september en loopt tot het begin van de kerstvakantie. Het tweede semester start in de loop van februari (afhankelijk van de examenplanning van de leiding) en eindigt in mei. De activiteiten gaan telkens door van 14u00 tot 16u30. We verzamelen (tenzij anders afgesproken) aan De Kommel in Tielt. Bij de start van de activiteit vormen we allen samen een vierkant waarbij de bondsleiding voorgaat in het KSA-gebed. Daarna start elke ban afzonderlijk hun activiteit. Omstreeks 16u30 kunnen de leden opnieuw afgehaald worden aan De Kommel.

De activiteiten worden voorbereid door de leiding van de afzonderlijke bannen. Tweemaal per semester maken ze een programma op, dat wordt meegedeeld in het ledentijdschrift ‘de Babbeluut’. Op vrijdagavond wordt de activiteit definitief georganiseerd. Na de activiteit op zaterdag evalueert de leiding hun activiteit met het oog op continue verbetering.

Vrijdagavond-activiteiten:

Voor de Knapen en Jonghernieuwers worden tijdens de examenperiodes van de leden (vóór Kerst en vóór Pasen) enkele weken activiteit gegeven op vrijdagavond i.p.v. op zaterdag. Dit zorgt ervoor dat de oudere leden toch nog van enkele uurtjes ontspanning kunnen genieten tijdens hun examens.

Info over het inschrijvingsgeld vind je hier. 

Weekends

In het voorjaar (februari-maart-april) trekt elke ban afzonderlijk op weekend. Gedurende 2 nachten (vrijdagavond tot zondagmiddag) trekken de jongens- en meisjesban erop uit naar een heem in de wijde omgeving. De banleiding plant dit weekend en zoekt koks onder de oud-leiding.

De informatie over het weekend, het thema, de verblijfplaats en het deelnemingsgeld worden meegedeeld in de weekend-uitnodiging die wordt uitgedeeld begin februari. We vragen de ouders om via een carpool-systeem de leden te brengen en te halen naar en van de verblijfplaats.

Info over de betaling van een weekend vind je hier. 

Kampen

Heemkamp:

De drie jongste bannen (KAB, PAG, JKN)  trekken jaarlijks op heemkamp in augustus. Gedurende 7 of 8 dagen worden activiteiten per ban (jongens + meisjes samen) georganiseerd. Het algemene kamp wordt georganiseerd door de bondsleiding (of een kampleider aangesteld door de bondsleiding). Alle informatie wordt meegedeeld in de ‘kampbabbeluut’. De leiding wordt ook telkens bijgestaan door enkele ‘jongleiding’ per ban, die het kamp als officiële stageperiode vervullen, om hun animator-attest te behalen.

Wanneer er leiding te weinig is voor een kamp of speciale activiteit, kan de bondsleiding leiding aanstellen uit een andere leeftijdsgroep om als hulpleiding deel te nemen. Andere leiding wordt niet toegelaten om ‘een avondje langs te komen’ zonder specifiek doel of reden op kampen, weekends of activiteiten.

Tentenkamp:

De twee oudste bannen (KN, JHN) trekken jaarlijks op tentenkamp. Meestal gaat dit door op een veld in Wallonië. Vier- tot zesjaarlijks wordt een buitenlands kamp georganiseerd. Hierbij trekken de oudste groepen op kamp naar een weide of kampgebouw in het buitenland.

Info over de betaling van een kamp vind je hier. 

Speciale activiteiten en evenementen:

 • Ledenwervingsactie: Begin september gaat de leiding rond in de lagere scholen, met wat reclame voor KSA-Tielt en in het bijzonder de startdag.
 • Huisbezoekenronden: De leiding probeert voor de start van het nieuwe werkjaar rond te gaan bij alle leden thuis om zichzelf eens voor te stellen!
 • Startdag: (3e zaterdag van september) Startactiviteit met inschrijvingsmoment, startviering, receptie...
 • Financiële actie: We trekken de straten van Tielt in om iets te verkopen ten voordele van de werking van onze jeugdbeweging.
 • Vriendjesdag: Een activiteit waarbij iedereen een vriendje van buiten KSA mag meebrengen!
 • NZG-Trophy: Paracommandotocht voor de leiding. Hierbij nemen teams van alle bonden in KSA-Noordzeegouw het tegen elkaar op.
 • Spaghetti- en streekbierenavond: In de Europahal houden we een eetfestijn voor ouders en sympathisanten waarbij elke ban een act voorbereidt.
 • Kerstmarkt: Op het einde van het 1ste semester organiseert onze 16+ een Kerstmarkt in de Kommel ten voordele van hun werking.
 • Joepie: Vierdaagse staptocht voor de Jonghernieuwers. Op zoek naar stad X.
 • Paascursus: Vormingscursus voor de 16+/jongleiding (en leiding/hoofdleiding).
 • Fuif: In de Europahal houden we onze jaarlijkse fuif.
 • Slotactiviteit: De laatste activiteit van het jaar is het traditioneel een massa-spel met alle bannen met een slotmoment.
 • ...