Activiteiten

Wekelijkse activiteit

Het eerste semester met wekelijkse activiteiten start op de 3ezaterdag van september en loopt tot het begin van de kerstvakantie. Het tweede semester start in de loop van februari (afhankelijk van de examenplanning van de leiding) en eindigt in mei. De activiteiten gaan telkens door van 14u00 tot 16u30. We verzamelen (tenzij anders afgesproken) in het Patersbos ter hoogte van de speeltuigen. Bij de start van de activiteit vormen we allen samen een vierkant waarbij de bondsleiding voorgaat in het KSA-gebed. Daarna start elke ban afzonderlijk hun activiteit. Omstreeks 16u30 kunnen de leden opnieuw afgehaald worden aan het Patersbos ter hoogte van de ingang in de Ontvangerstraat.

De activiteiten worden voorbereid door de leiding van de afzonderlijke bannen. Tweemaal per semester maken ze een programma op, dat wordt meegedeeld in het ledentijdschrift ‘de Babbeluut’. Op vrijdagavond wordt de activiteit definitief georganiseerd. Na de activiteit op zaterdag evalueert de leiding hun activiteit met het oog op continue verbetering.

Vrijdagavond-activiteiten:

Voor Knapen en Jonghernieuwers worden tijdens de examenperiodes van de leden (vóór Kerst en vóór Pasen) enkele weken activiteit gegeven op vrijdagavond i.p.v. op zaterdag. Dit zorgt ervoor dat de oudere leden toch nog van enkele uurtjes ontspanning kunnen genieten tijdens hun examens.

Info over het inschrijvingsgeld vind je hier. 

Weekends

In het voorjaar (februari-maart-april) trekt elke ban afzonderlijk op weekend. Gedurende 2 nachten (vrijdagavond tot zondagmiddag) trekken de jongens- en meisjesban erop uit naar een heem in de wijde omgeving. De banleiding plant dit weekend en zoekt koks onder de oud-leiding. (Actieve leiding mag niet als kok meegaan op een weekend, gezien deze zelf moeten aanwezig zijn op de activiteit voor hun ban op zaterdag. Een uitzondering kan gemaakt worden voor jongleiding-leiding, gezien deze geen activiteiten meer begeleiden tijdens de stageperiode.)

Inschrijven voor een weekend kan via mail of SMS bij de banleiding, waarna de ouders de overschrijving uitvoeren. De informatie over het weekend, het thema, de verblijfplaats en het deelnemingsgeld worden meegedeeld in de weekend-uitnodiging die wordt uitgedeeld begin februari. We vragen de ouders om via een carpool-systeem de leden te brengen en te halen naar en van de verblijfplaats.

Info over de betaling van een weekend vind je hier. 

Kampen

Heemkamp:

De drie jongste bannen (KAB, PAG, JKN)  trekken jaarlijks op heemkamp in augustus. Gedurende 7 of 8 dagen worden activiteiten per ban (jongens + meisjes samen) georganiseerd. Het algemene kamp wordt georganiseerd door de bondsleiding (of een kampleider aangesteld door de bondsleiding). Alle informatie wordt meegedeeld in de ‘kampbabbeluut’. De leiding wordt ook telkens bijgestaan door enkele ‘jongleiding’ per ban, die het kamp als officiële stageperiode vervullen, om hun animator-attest te behalen.

Inschrijven van leden voor een kamp kan via mail of SMS bij de banleiding, waarna de ouders de overschrijving uitvoeren.

Wanneer er leiding te weinig is voor een kamp of speciale activiteit, kan de bondsleiding leiding aanstellen uit een andere leeftijdsgroep om als hulpleiding deel te nemen. Andere leiding wordt niet toegelaten om ‘een avondje langs te komen’ zonder specifiek doel of reden op kampen, weekends of activiteiten.

Tentenkamp:

De twee oudste bannen (KN, JHN) trekken jaarlijks op tentenkamp. Meestal gaat dit door op een veld in Wallonië. Vier- totzesjaarlijks wordt een buitenlands kamp georganiseerd. Hierbij trekken de oudste groepen (evt. vergezeld van de Jongknapen) op kamp naar een weide of kampgebouw in het buitenland.

Info over de betaling van een kamp vind je hier. 

Speciale activiteiten en evenementen:

 • Ledenwervingsactie: (begin september) enkele leiding gaat rond in de lagere scholen, met wat reclame voor KSA-Tielt en in het bijzonder de startdag.
 • Huisbezoekenronden:    De leiding komt voor de start van het nieuwe werkjaar (én voor de inschrijvingen van een kamp) rond bij alle leden thuis!
 • Startdag:  (3e zaterdag van september) startactiviteit met inschrijvingsmoment, startviering, receptie,...
 • Financiële actie: We trekken de straten van Tielt in, om iets te verkopen ten voordele van onze jeugdbeweging.
 • Breng-je-vriendjes-mee-dag: Een activiteit waarbij iedereen een vriendje van buiten KSA mag meebrengen
 • Ouder-activiteit: Een activiteit waarbij de ouders mogen komen meespelen!
 • Halloweentocht: (woensdag van de herfstvakantie) i.s.m. Middenstand Tielt en Jeugddienst Tielt; KSA-Tielt verzorgt de griezeltocht door het patersbos.
 • NZG-Trophy: Paracommandotocht voor leiding. Eén team per bond in West-Vlaanderen nemen het  tegen elkaar op.
 • Spaghetti- en streekbieravond: (november) In de Europahal houden we een eetfestijn voor ouders en sympathisanten.
 • Kerstmarkt: We houden ons jaarlijks kraampje open op de kerstmarkt van Tielt.
 • Joepie: Vierdaagse staptocht voor Jonghernieuwers. Op zoek naar stad X.
 • Paascursus: Vormingscursus voor Jongleiding (en leiding/hoofdleiding) in Heuvelland.
 • Fuif: Project Y: (Eind April) In de Europahal houden we onze jaarlijkse fuif.
 • Slotactiviteit: De laatste activiteit van het jaar is het traditioneel een massa-spel met alle bannen.
 • ...