vzw Steunvereniging KSA Tielt

Een korte algemene infobrochure over onze VZW kan u hier raadplegen.

KSA-Tielt jongens en KSA-Tielt meisjes zijn twee bruisende jeugdverenigingen die we jullie ongetwijfeld niet moeten leren kennen. Onze verenigingen groeiden samen uit tot de oudste en grootste jeugdbeweging van Tielt. Momenteel hebben we samen een 320-tal leden en leiders, honderden oud-leiders, vele ouders en sympathisanten die we proberen samen te brengen via activiteiten en evenementen. Om de kwaliteitsvolle werking en continuïteit van onze vereniging te verzekeren werd op 2 januari 2017 een ondersteunende VZW gestart voor deze twee feitelijke verenigingen. Dit gebeurde naar voorbeeld van verschillende andere jeugdbewegingen met gelijkaardige omvang en op aanraden van onze koepelverenigingen KSA Noordzeegouw vzw en KSA Nationaal vzw.

Het doel van deze VZW is het beschermen van de lange termijnvisies binnen onze verengingen. Een jeugdbeweging heeft door zijn jeugdig karakter een snel wisselend bestuur, dergelijke vzw kan op de juiste momenten ondersteunende raad geven en beslissingen nemen die ten goede komen aan de verenigingen op lange termijn. Daarnaast willen met deze vzw-structuur onze hoofdleiding ook beter beschermen bij het organiseren van grote evenementen, buitenlandse kampen, jubilea etc. 

Een vereniging in goede banen leiden anno 2017 is niet altijd even vanzelfsprekend. Meer dan ooit wordt verwacht dat alle bestaande regelgevingen gerespecteerd worden en dat de nodige papierhandel voor de volle 100 % in orde is. Sinds de oprichting van KSA Tielt jongens en KSA Tielt meisjes gaan de verenigingen als ‘feitelijke vereniging’ door het leven. Dit wil zeggen dat er op naam van KSA Tielt geen contractuele verbintenissen kunnen aangegaan worden en dat alle contracten op persoonlijke naam staan van een meerderjarige. Uiteraard zijn onze leden steeds verzekerd door de nationale koepel van KSA, door middel van uw jaarlijkse bijdrage van het lidgeld.

De laatste jaren kende onze fuif Project Y een zeer grote groei. Met meer dan 2000 bezoekers is dit geen kleinschalig fuifje meer. Vooral in deze optiek werd beslist om een aparte vzw op te richten. Op 3 januari 2017 werden bij de rechtbank van koophandel de statuten neergelegd van onze nieuwe vzw: Steunvereniging KSA Tielt. Deze vzw heeft als grootste doel de werking van KSA Tielt te ondersteunen.

Concreet wil dat zeggen dat alle contracten die aangegaan worden voor de fuif (DJ’s, zaalhuur, security,…) via de vzw zullen verlopen om ervoor te zorgen dat niemand meer hoofdelijk (persoonlijk) aansprakelijk gesteld kan worden.
De Algemene Vergadering van de vzw wordt jaarlijks bijeen geroepen met het oog op het goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen jaar en het goedkeuren van de begroting voor het volgende jaar.

De algemene vergadering (AV) is samengesteld uit:

 • Alle ‘effectieve leden’:
  •  de Raad van bestuur (aangesteld voor een periode van 5 jaar)
   • Simon Popelier: Voorzitter
   • Michiel De Jaeger: Secretaris – Maatschappelijke zetel
   • Stephane Decock: penningmeester
  • Barbara De Jaeger: Lid Algemene Vergadering
  • Carlo Van Daele: Lid Algemene Vergadering
  • Lisa Popelier: Lid Algemene Vergadering
  • Henk Mauws: Lid Algemene Vergadering
 • Aangevuld met toegetreden leden:
  • de bondsleiding en secretaris van KSA-Tielt jongens
  • de bondsleiding en secretaris van KSA-TIelt meisjes
  • eventuele werkgroepafgevaardigde van een bepaald evenement

De statuten van onze vzw kan u hier online raadplegen.

Indien u verdere vragen heeft omtrent de werking van de vzw kan u ons steeds persoonlijk contacteren of via het mailadres vzw@ksatielt.be.

Briefwisseling gericht aan onze vzw kan u versturen naar onze maatschappelijke zetel: Meulebeeksesteenweg 5, 8700 Tielt.