+16'ers

Leeftijd: 
16-jarigen (5e middelbaar)

Voor de +16'ers worden nog heel wat activiteiten georganiseerd, maar ze leren gaandeweg ook de kneepjes kennen van het engagement binnen het verenigingsleven. Ze zijn actief bezig een eigen identiteit op te bouwen en daarin kan KSA een belangrijke rol spelen. Ze nemen een zeker engagement op binnen de groep en hebben inspraak in de richting die het uit moet. Ze maken plannen en keuzes voor de toekomst en denken na over de maatschappij en hoe die er zou moeten uitzien. Als jongeren kiezen ze ervoor zelf de handen uit de mouwen te steken en een steen(tje) bij te dragen. Daarnaast draait het natuurlijk vaak om gewoon in groep plezier maken en je eens uitleven, zonder je al te veel te moeten aantrekken van de eisen van de 'volwassen wereld' (het blijft nog altijd jeugdbeweging).

Mouwschildje: de groene wegwijzer

Met de groep op stap en samen keuzes maken, welke wegwijzer willen we volgen. Binnen KSA groeien in engagement, plannen maken voor wie je wil worden.

Tijdschrift uitgegeven door KSA Nationaal: Kompas

Speciale activiteiten: Paascursus: verplichte vormingscursus tijdens de Paasvakantie in Heuvelland. 

+16leiding: zestienplus@ksatielt.be