Verzekering

Verzekering

In de prijs van het lidgeld en de kampen is de verzekering inbegrepen. (Deze bedraagt €20,5 per persoon per jaar). Bij het start van het werkjaar nemen wij een ledenwervingsverzekering voor de eerste 4 activiteiten. Indien u na deze 4 weken nog steeds geen lidgeld betaald hebt, is uw kind niet verzekerd (tot u het lidgeld betaald hebt uiteraard)!

Uw kind is verzekerd voor alle lichamelijke ongevallen.

De lichamelijke schadeaangifte bestaat uit 3 delen:

  • “Ongevalsverklaring”: Dit wordt grotendeels ingevuld door de leiding. U dient alleen nog uw persoonlijke gegevens in te vullen.  
  • “Geneeskundig getuigschrift". Bij lichamelijke ongevallen dient de behandelende arts (dokter, tandarts …) steeds dit geneeskundig getuigschrift in te vullen.
  • “Uitgavenstaat”: Het slachtoffer dient alle stavings- en bewijsstukken van de kosten mee te sturen met de aangifte.

De bondsleiding zal altijd helpen met het opstellen van deze lichamelijke schadeaangifte.

Bij kleinere ongevallen moet de aangifte pas gebeuren op het ogenblik waarop alle drie de formulieren (ongevalsverklaring, geneeskundig getuigschrift en uitgavenstaat na terugbetaling door mutualiteit) ingevuld zijn.

Voor ernstige ongevallen is het noodzakelijk om je aangifte (ongevalsverklaring en doktersattest) onmiddellijk door te sturen.

De verdere afhandeling van het schadegeval gebeurt tussen de betrokkenen (bijv. ouders) en het nationale KSA-secretariaat.

Ook brilschade en schade aan lenzen worden vergoed op voorwaarde dat ze gedragen worden op het ogenblik van het ongeval.

Er is ook een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inbegrepen (verzekering wanneer u door een onopzettelijke fout schade berokkent aan derden of hun materiaal.) Deze geldt gedurende alle activiteiten georganiseerd door KSA-Tielt.

Voor meer informatie over de verzekeringen verwijzen we graag naar de site van KSA-Nationaal.