Verzekering

Verzekering

In de prijs van het lidgeld en kampen, is de verzekering inbegrepen. (Deze bedraagt €20,5 per persoon per jaar). Bij het start van het werkjaar, nemen wij een ledenwervingsverzekering voor de eerste 4 activiteiten. Indien u na deze 4 weken nog steeds geen lidgeld betaald hebt, is uw kind niet verzekerd (tot u het lidgeld betaald hebt uiteraard)!

Uw kind is verzekerd voor alle lichamelijke ongevallen. U krijgt de medische kosten terugbetaald, behalve het deel dat reeds is terugbetaald door de mutualiteit en een vrijstelling van €12,39 per schadegeval.

Ook brilschade en schade aan lenzen worden vergoed tot maximum 247,89 euro op voorwaarde dat ze gedragen worden op het ogenblik van het ongeval.

Er is ook een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inbegrepen. (Verzekering wanneer u door een onopzettelijke fout schade berokkent aan derden of hun materiaal.) Deze geldt gedurende alle activiteiten georganiseerd door KSA-Tielt.

Indien je wil weten wanneer je in een bepaald geval nu wel of niet verzekerd bent, kijkt u best even op de website van KSA-Noordzeegouw voor nog meer info kunt u nog de “wegwijsbundel verzekeringen”  van KSA-Noordzeegouw raadplegen.

De lichamelijke schadeaangifte bestaat uit 3 delen:

  • “ongevalsverklaring” (in tweevoud). Dit wordt grotendeels ingevuld door de leiding. U dient alleen nog uw persoonlijke gegevens in te vullen.  
  • “geneeskundig getuigschrift". Bij lichamelijke ongevallen dient de behandelende arts (dokter, tandarts, …) steeds dit geneeskundig getuigschrift in te vullen.
  • “uitgavenstaat”  Het slachtoffer dient alle stavings- en bewijsstukken van de kosten mee te sturen met de aangifte (apothekerattest = attest dat aanduidt hoeveel het slachtoffer heeft moeten betalen; ziekenfondsattest = een attest waarop melding wordt gemaakt van de medische prestaties en de bedragen die men er zelf voor betaald heeft).

Bij kleinere ongevallen moet de aangifte pas gebeuren op het ogenblik waarop alle drie de formulieren (ongevalsverklaring, geneeskundig getuigschrift en uitgavenstaat na terugbetaling door mutualiteit) ingevuld zijn.

Voor ernstige ongevallen is het noodzakelijk om je aangifte (ongevalsverklaring en doktersattest) onmiddellijk door te sturen.

De verdere afhandeling van het schadegeval gebeurt tussen de betrokkenen (bijv. ouders) en het nationale KSA-secretariaat.

Voor meer informatie over de verzekeringen en hoe je een verzekeringsformulier dient in te vullen verwijzen wij naar de site van KSA-Noordzeegouw.