Terugvordering Mutualiteit

Terugvordering Mutualiteit

Voor het inschrijvingsgeld voor het werkjaar, de weekends en de kampen stellen wij attesten op voor (een gedeeltelijke) terugbetaling door de mutualiteit waaraan u verbonden bent. Deze attesten worden opgemaakt na het plaatsvinden van het weekend/kamp en na betaling en zijn ter beschikking op het inschrijvingsplatform (onder de rubriek 'Documenten').

Voor het in werk treden van de terugbetalingen verwijzen we graag door naar uw mutualiteit.