FAQ Maatregelen op Kamp

Deze lijst kan nog aangevuld worden indien er nog vragen binnen komen. 

Welke gegevens zullen gevraagd worden op de inschrijving? 

We zullen volgende gegevens vragen:

- Achternaam, voornaam, straat, gemeente, gsm nummer, ev 2de gsm nummer, e-mailadres, ev 2de mail adres, geboortedatum, of hij/zij in de jongens of meisjesgroep zit van die ban en als laatste een vakje voor opmerkingen.

Wat zijn de deelnamevoorwaarden om mee te mogen gaan?

Wie ziek is mag niet mee op kamp, wie tot de risicogroep behoort mag onder voorwaarden mee

- Wie ziek is of was (symptomen in de 5 dagen voor het kamp) mag niet deelnemen

- Kinderen en jongeren uit risicogroep kunnen deelnemen als (en alleen als):

        - Chronische aandoening (bv. astma) onder controle is met medicatie

        - Er een doktersattest is waarin dokter zegt dat deelname aan kamp toegestaan is

Waarvoor gebruiken wij de deelnemersgegevens? 

Info zal verzameld worden via de medische fiche om zo de coronatracing van de overheid te kunnen organiseren. (Met wie is de persoon in contact geweest?). Wij houden de gegevens van alle deelnemers overzichtelijk bij indien de overheid er om vraagt.

Hoe organiseer je een kamp in 'contactbubbels'?

- Maximaal 50 personen per bubbel 

- Er zijn meerdere bubbels op één kampterrein toegelaten

- De leiding moet ook binnen deze bubbels blijven

- Binnen de bubbels moet er geen social distance gegarandeerd worden en moet er geen mondmasker gedragen worden

- Contact tussen de bubbels zal zo veel mogelijk vermeden worden 

Wat als er iemand ziek wordt op kamp? 

Bij vermoeden van ziekte zullen we een noodprocedure nauwkeurig opvolgen (Deze noodprocedure is nu nog in de opmaak)

- Zieke deelnemers worden ook meteen in "isolatie" geplaatst

Welke richtlijnen passen we toe omtrent persoonlijke hygiëne?  

- Vaak de handen reinigen

- Hoesten/ niezen in de elleboog

- Gebruik maken van papieren zakdoeken

- Mondmaskers zijn niet verplicht! Enkel bij +12 jarigen indien ze in contact komen met externen (bv. op de trein)

Welke richtlijnen passen we toe omtrent de hygiëne van het infrastructuur en het materiaal?

- We reinigen de contactoppervlakken regelmatig (bv. deurklinken, kranen, schakelaars)

- We zullen de leef- en slaapruimtes zoveel mogelijk verluchten

- We voorzien zoveel mogelijk materiaal per bubbel

Bij vragen kan steeds een mail gestuurd worden naar bondsleiding@ksatielt.be